Growing up with dyslexia

Hur är det att växa upp med dyslexi? Det undersöks i en avhandling från 2007 som du kan ta del av här:

I S. Gunnel Ingessons avhandling “Growing up with dyslexia” intervjuades 75 ungdomar i åldern 14–25 år. En del av undersökningen handlar om hur de upplevt skoltiden. Ungdomarna beskriver ofta de sex första skolåren som svåra, präglad av känslor som frustration, förvirring och förödmjukelse. Med tiden blir det bättre, om ungdomarna kommer till insikt om att dyslexin bara är en liten del av dem.
Läs hela avhandlingen "Growing up with dyslexia"

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)