Beställ våra rapporter

Här kan du ladda ner eller beställa våra rapporter. Rapporterna är gratis.

Så här beställer du:

 • Fyll i önskat antal i rutan
 • Fyll i adressuppgifter längst ner på sidan
 • Klicka på knappen Beställ

Om vår integritetspolicy

Genom att skicka formuläret godkänner du att MTM lagrar dina uppgifter i enlighet med myndighetens integritetspolicy.
Läs mer om vår integritetspolicy

Problem med beställningar

OBS! För närvarande har vi tekniska problem med beställningar via formuläret. Om du inte får ett bekräftelsemejl har din beställing inte gått igenom. Prova att göra om beställningen i en annan webbläsare, eller skicka din beställning och dina uppgifter till info@mtm.se.

Rapporter från MTM

Klicka på bilderna nedan för att se dem i större format.

 • Lyssningsläsning i högre utbildning. Artikelnummer: 26420

  Den här kunskapsöversikten analyserar forskningen om hur studenter med funktionsnedsättning tar till sig kurslitteratur i ljudformat. Översikten består av analys och diskussion av 23 publikationer och avslutas med rekommendationer till personal som möter studenter med behov av att lyssningsläsa.

  Lyssningsläsning i högre utbildning (PDF, öppnas i nytt fönster).

  Antalet måste vara mindre än 30.
 • I huvudet på en lättlästförfattare

  Sammanfattning av Åsas Wengelins studie I huvudet på en lättlästförfattare och två lättlästredaktörer. Studien undersöker hur erfarna lättlästskribenter tänker när de gör en text lättläst. Syftet är att få veta mer om hur lättläst text kan utformas. Studien är summerad av Vetenskap & Allmänhet.

  I huvudet på en lättlästförfattare (öppnas i nytt fönster).

 • Att läsfrämja för öronen. Artikelnummer: 26414

  Rapporten presenterar undersökningen Att läsfrämja för öronen – Ljudbokens och talbokens roll på folkbibliotek som genomfördes 2022 vid Bibliotekshögskolan i Borås.

  Att läsfrämja för öronen, (PDF, 508 Kb, öppnas i nytt fönster).

 • Frasanpassat radfall

  Tidigare forskning visar att förmågan att läsa och ta till sig text påverkas av textens storlek, radavstånd och radlängd. Men hur påverkas läsningen av medvetna radbrytningar, det som kallas frasanpassat radfall? Detta undersöks i rapporten Frasanpassat radfall.

  Fransanpassat radfall, (PDF, 2,3 Mb, öppnas i nytt fönster).

 • Inkluderande kris- och samhällsinformation

  Att kunna förstå samhällsinformation i en kris är livsviktigt. Den här rapporten bidrar till ökad kunskap om hur man kommunicerar kris- och samhällsinformation för att alla ska kunna ta till sig den. Den presenterar aktuell forskning och ger konkret vägledning för att utforma tillgänglig information.

  Rapporten är ett samarbete mellan MTM och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och har tagits fram av Yvonne Eriksson, Mälardalens universitet och Catharina Nyström Höög, Stockholms universitet.

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)

 • Skrivtolkning. Forskning och praktik. Artikelnummer: 26293

  Skrivtolkning gör det möjligt för personer med hörselnedsättning och hörande att kommunicera direkt med varandra. Trots att det är en av de största tolkningsformerna i Sverige finns det lite forskning på området i jämförelse med teckenspråkstolkning och tolkning mellan olika talade språk. Den här rapporten bidrar till mer kunskap och uppmuntrar även till vidare diskussion och forskning.

  Rapporten är ett samarbete mellan MTM, Stockholms universitet och Södertörns folkhögskola.

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)

  Antalet måste vara mindre än 30.
 • Bild på omslaget till rapporten "En taltidning i takt med tiden".

  En taltidning i takt med tiden

  Regeringen har gett Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) i uppdrag att göra en översyn av hur taltidningsverksamheten kan utvecklas utifrån läsarnas behov av och tillgång till nyheter och samhällsinformation i ett allt mer digitaliserat medielandskap. I den här utredningen redovisar MTM uppdraget och ger förslag på hur verksamheten kan utvecklas.

  Läs i HTML (öppnas i nytt fönster)
  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)

 • Bild på rapportomslag med man som läser punkt.

  Bildbeskrivning för tillgänglighet – riktlinjer, forskning och praktik. Artikelnummer 15232

  Bildbeskrivningar är viktiga för att tillgängliggöra bilder. Rapporten redogör för hur bildbeskrivning används i Sverige idag och beskriver befintliga riktlinjer och regler för bildbeskrivning.

  Rapporten är skriven på uppdrag av MTM och Punktskriftsnämnden.
  Ladda ner pfd (öppnas i nytt fönster)
  Läs som talbok och punktskriftsbok på legimus.se (öppnas i nytt fönster)

   

  Antalet måste vara mindre än 30.
 • Omslag

  Översyn av tillgången till tillgängliga läromedel från förskola till högskola

  Redovisning av uppdraget att göra en översyn av tillgången till läromedel som är
  anpassade för personer med funktionsnedsättning från förskola till högskola.
  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)

 • Omslag till rapporten

  Användning av tillgängliga medier - en forskningsöversikt. Artikelnummer 15182

  MTM ville undersöka hur personer med syn- och läsnedsättning använder tillgängliga medier. Forskaren Anna Hampson Lundh fick därför i uppdrag att att leta fram den forskning som finns om tillgängliga medier. I den här översikten finns den forskning som Anna Hampson Lundh hittade.
  Läs som talbok på Legimus (öppnas i nytt fönster)
  Ladda hem pdf (öppnas i nytt fönster)

   

  Antalet måste vara mindre än 30.
 • Rapportens omslag

  Tillgängliga medier i allmänhet och taltidningar i synnerhet

  En rapport  om de erfarenheter som gjordes i projektet "Tillgängliga medier i allmänhet och taltidningar i synnerhet", som startade i februari 2016 och avslutades i december samma år. Projektet var ett samrabete mellan Region Värmland och MTM.
  Ladda ner pdf

 • Bild på rapportens omslag med kvinna med hörlurar

  Syntolkning - Forskning och praktik - som tryckt skrift - artnr 15086

  Hur kan syntolkning, det vill säga talade beskrivningar av till exempel film, konst och teater, utveckla kulturupplevelsen för personer med synskada? Vad innebär det för inkluderingen i samhällslivet? ”Syntolkning borde vara lika självklart som rampen är för den rörelsehindrade eller hörslingan för den med hörselnedsättning”, skriver Josefin Bergstrand, Riksorganisationen Unga Synskadade, i den nya rapporten Syntolkning – Forskning och praktik.

  Rapporten är ett samarbete mellan Lunds och Stockholms universitet tillsammans med MTM.
  Syntolkning - Forskning och praktik som Pdf-dokument, 10 MB (öppnas i nytt fönster)

  Antalet måste vara mindre än 30.
 • Omslag till rapport Punktskriftsläsning.

  Punktskriftsläsning

  Rapporten sammanfattar resultaten från en enkätundersökning som genomfördes 2013. Syftet var att kartlägga vuxna punktskriftsläsares behov och önskemål samt att få en bild av vilka hjälpmedel de använder. 
  Punktskriftsläsning som PDF-dokument, 540 kB (öppnas i nytt fönster)

 • Omslag slutrapportering Kommentarsfält för alla

  Kommentarsfält för alla

  Centrum för lättläst har, i samarbete med Ziggy Creative Colony, skapat en kommentarsfunktion som är enkel för alla att använda. Syftet är att ge fler personer möjlighet att delta i det demokratiska samtalet och kunna bidra till debatten genom att uttrycka sin åsikt. Rapporten beskriver bakgrunden till projektet, arbetet med projektet, projektresultatet och vilka möjligheter vi ser till vidareutveckling av angränsande tjänster i framtiden.
  Kommentarsfält för alla som PDF-dokument, 3 MB (öppnas i nytt fönster)

 • Äppelhyllevardag - folkbibliotekens arbete med tillgängliga medier för barn, artikelnummer 15075

  I rapporten redovisas en intervjuundersökning kring hur sex olika bibliotek arbetar med sina Äppelhyllor, den hylla i biblioteket som visar tillgängliga medier för barn med funktionsnedsättning. Bakom undersökningen står Kärnhusgruppen som är en av MTM:s referensgrupper.
  Äppelhyllevardag - folkbibliotekens arbete med tillgängliga medier för barn som PDF-dokument, 1,24 MB (öppnas i nytt fönster)

  Antalet måste vara mindre än 30.
 • Omslag till Tid för teckenspråk - utredning om teckenspråkig läsning

  Tid för teckenspråk - utredning om teckenspråkig läsning, artikelnummer 15052

  Myndigheten för tillgängliga medier har från och med 2011 ett uppdrag att främja teckenspråkig litteratur. Den här rapporten tar fram förslag och kostnader för att påbörja en regelbunden utgivning av teckenspråkig litteratur. Utredningen har också analyserat projektet Text till teckenspråk för att se över möjligheten att göra verksamheten permanent.
  Tid för teckenspråk som PDF-dokument, 1,13 MB (öppnas i nytt fönster) 

  Antalet måste vara mindre än 30.
 • Omslag till Talande böcker och läsande barn.

  Talande böcker och läsande barn, artikelnummer 15051

  Rapporten redovisar en genomförd undersökning bland talboksanvändare under 18 år. Utifrån en fördjupad förståelse för ungas talboksanvändande vill rapporten skapa en grund för svenska bibliotek att vidareutveckla sin service till målgruppen.
  Talande böcker och läsande barn som PDF-dokument, 2,20 MB (öppnas i nytt fönster)

  Antalet måste vara mindre än 30.
 • Omslag till Talking books and reading children.

  Talking books and reading children, artikelnummer 15076

  The purpose of this report is to provide an enhanced understanding of young users of talking books and, with a basis of this understanding, to create a foundation for the further development of Swedish library services to this target group.
  Taling books and reading children som PDF-dokument, 2,20 MB (öppnas i nytt fönster)

  Antalet måste vara mindre än 30.

Rapporter om punktskriftsböcker

Klicka på bilderna nedan för att se dem i större format.

 • Omslag till rapport om Valentin Haüy.

  Valentin Haüy Blindpedagogikens fader, artikelnummer 15158

  Rapport 2000:1 Beatrice Christensen Sköld

  Antalet måste vara mindre än 30.
Leveransadress