Vad är tillgänglig läsning?

Personer som har svårt att läsa eller se

behöver texter som är anpassade

efter deras behov.

Punktskrift, talböcker och lättlästa böcker

är exempel på texter som är anpassade efter

olika personers behov.

Det är tillgängliga texter.

Tillgängliga texter gör att fler kan läsa.

 

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM,

jobbar med tillgänglig läsning.

Det betyder att vi jobbar med

att du som har svårt att läsa eller se

ska kunna läsa texter

på ett sätt som passar dig.

 

MTM har texter som är anpassade

efter vad du behöver.

Du behöver kanske en lättläst text

eller så vill du kanske lyssna på texten.

Du vill kanske läsa texten

med ögonen och öronen samtidigt.

Eller så vill du kanske läsa texten med fingrarna.

 

Texter som är anpassade

efter vad du behöver är tillgängliga texter.

MTM har olika typer av tillgängliga texter.

Vi har till exempel nyheter, tidningar,

böcker och kurslitteratur.

Om du har svårt att se på grund av synnedsättning, eller om du har svårt att läsa på grund av en funktionsnedsättning, så kan texten göras tillgänglig på ett sätt som fungerar för dig.

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, ser till att du som har svårt att se eller att läsa ändå kan få ta del av litteratur. Du kanske vill lyssna på texten och se den samtidigt, eller ta del av den med känselsinnet, det vill säga läsa taktilt. 

På det sättet får du tillgång till böcker och tidningar och även bilderna som finns i dem.

MTM ska se till att du får tillgång till skönlitteratur, din dagstidning som taltidning, högskolelitteratur, samt litteratur och nyheter på lättläst svenska. Du ska kunna läsa på det sätt som passar dig.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)