Vad är tillgänglig läsning?

Om du har svårt att se på grund av synnedsättning, eller om du har svårt att läsa på grund av en funktionsnedsättning, så kan texten göras tillgänglig på ett sätt som fungerar för dig.

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, ser till att du som har svårt att se eller att läsa ändå kan få ta del av litteratur. Du kanske vill lyssna på texten och se den samtidigt, eller ta del av den med känselsinnet, det vill säga läsa taktilt. 

På det sättet får du tillgång till böcker och tidningar och även bilderna som finns i dem.

MTM ska se till att du får tillgång till skönlitteratur, din dagstidning som taltidning, högskolelitteratur, samt litteratur och nyheter på lättläst svenska. Du ska kunna läsa på det sätt som passar dig.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)