Uppdrag och lagar

MTM är en statlig myndighet som verkar för att ge människor med läsnedsättning tillgång till de medier de behöver på det sätt som passar dem.

Utgångspunkten för verksamheten är att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. Talböcker och teckenspråkig litteratur lånas ut via förmedlande bibliotek och punktskriftsböcker direkt till låntagare. Taltidningar produceras och distribueras till tidningens prenumeranter. Även bidrag till inlästa kulturtidskrifter administreras av MTM.

MTM informerar och sprider kunskap om syn- eller läsnedsättning, litteratur på olika medier och taltidningar, teckenspråkig litteratur och punktskrift. Myndigheten deltar i forskning kring och utvecklingen av nya sätt att göra medier tillgängliga för personer med syn- eller läsnedsättning. Ett exempel är utvecklingen av taltidningar under föregående period som innebär nya sätt att konsumera taltidningen. Abonnenterna kan också läsa hela tidningen i stället för en kortare del.

MTM:s verksamhet 2023 utifrån departementens regleringsbrev

Mål för MTM:s verksamhet och krav på återrapportering anges i regleringsbreven från Utbildningsdepartementet och Kulturdepartementet. Regleringsbreven beslutas av regeringen och innehåller de krav och förväntningar regeringen har på MTM.

Regleringsbrev för 2023 från Kulturdepartementet, esv.se, (Öppnas i nytt fönster).
Regleringsbrev för 2023 från Utbildningsdepartementet, esv.se, (Öppnas i nytt fönster).

MTM:s verksamhet 2022 utifrån departementens regleringsbrev

Regleringsbrev för 2022 från Kulturdepartementet, esv.se, (Öppnas i nytt fönster).
Regleringsbrev för 2022 från Utbildningsdepartementet, esv.se, (Öppnas i nytt fönster).

MTM:s verksamhet 2021 utifrån departementens regleringsbrev

Regleringsbrev för 2021 från Kulturdepartementet (PDF, öppnas i nytt fönster)
Regleringsbrev för 2021 från Utbildningsdepartementet (PDF, öppnas i nytt fönster)

Årsredovisning

Vår årsredovisning för 2021 (PDF, öppnas i nytt fönster)
Vår årsredovisning för 2020 (PDF, öppnas i nytt fönster)

Samverkan för ökad tillgänglighet

Framtida inriktning för produktion, distribution och konsumtion av taltidningar och talböcker beskrivs i dokumentet Samverkan för ökad tillgänglighet. Regleringsbrevet innehåller regeringens mål- och resultatkrav på MTM samt de finansiella medel MTM får för verksamheten.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)