Bild på murar runt ett fängelse med taggtråd

Projekt Krimläst

"Jag läste min första bok när jag var frihetsberövad för det finns inget annat att göra. Man har gott om tid."

På våra fängelser sitter många med kort utbildning och som är ovana läsare. Kriminalvården vet att möjligheten att komma tillbaka tilll samhället ökar väsentligt om man har en vettig utbildningsnivå och därför jobbar man särskilt med att nå dem som har kort utbildning,

Det Lärcentrum (klientutbildningen) som finns på varje anstalt arbetar mycket med motivationshöjande åtgärder. En god läsförmåga är avgörande för att komma vidare med studierna oavsett ämne. Lärarna på anstalterna har märkt att läsförmågan, främst bland unga intagna, inte är så god. Orsakerna till det är många. Det kan handla om koncentrationssvårigheter, NPF-funktionshinder eller att man helt enkelt inte varit i skolan så mycket.

Det finns med andra ord ett behov av lässtimulans, att skapa och utveckla ett intresse för att läsa, på anstalterna. Utifrån det behovet skapades ett läsprojekt i samverkan med Centrum för Lättläst som sedan togs över av MTM.

Projektet går ut på att:

  • klienter tar sig an en lättläst bok
  • skriver en recension
  • recensionen publiceras på webben (alltså här)

Projektets syfte är att:

  • stimulera till läsning
  • sprida kunskapen om lättlästa böcker för vuxna
  • öka lusten till läsning och därigenom läsförmågan
  • ökad delaktighet och ett utökat demokrati-inflytande för personen

De här anstalterna är med:

Anstalten Norrtälje, Anstalten Täby, Häktet Sollentuna, Anstalten Asptuna, Anstalten Beateberg, Anstalten Hall/Håga, Anstalten Färingsö, Anstalten Svartsjö

Dagens Nyheter gjorde ett fylligt och bra reportage: Interner läser för framtiden

Recensioner

Lärarna har varit på Centrum för lättläst och fått mer information om lässvårigheter bland vuxna. Lärarna har sökt bland utgivningen och valt ut böcker som de tror passar. Klienterna har läst böcker och skrivit recensioner, många av dessa recensioner finns publicerade här och du ser dem i menyn till vänster.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)