Bild på pedagogerna i artikeln: Maria och Peter.

Vi ger elever möjlighet att läsa

I sina yrkesroller som specialpedagog och skolbibliotekarie möter Maria Suchowiak och Peter Frövik elever med svårigheter att läsa. Oftast handlar det om dyslexi och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Talböcker är en stor hjälp för många av dessa elever.

TEXT PER WALLGREN FOTO LIZA SIMONSSON

Maria Suchowiak arbetar som specialpedagog på Kungsholmens gymnasium i Stockholm. Vem kan få hjälp av dig?

– Främst är det dyslektiker och elever som har koncentrationssvårigheter, ofta med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Elever med adhd, till exempel, lyssnar gärna på böcker samtidigt som de läser, då får de informationen två vägar och det hjälper jättemycket. Även deprimerade elever kan ha svårt att koncentrera sig. De har då stor hjälp av att lyssna istället för att läsa. Och naturligtvis är dyslektiker en stor grupp där möjligheten att lyssna betyder väldigt mycket.

Maria träffar alla som börjar ettan. Eleverna gör ett lästest som kan ge en signal om att de har svårigheter att läsa. Men det händer också att lärare märker av lässvårigheter hos en elev och kontaktar henne.

"Vilken lättnad det var när hon fick talböcker i gymnasiet"

– För många innebär det en enorm skillnad att få en diagnos och hjälpen som MTM:s tjänster ger. Jag tycker det är helt fantastiskt. Jag minns en flicka som klarade sig hela grundskolan genom att läsa in böckerna själv. Hon var dyslektiker och satt till sent på nätterna och läste in böckerna utan att förstå vad hon läste. Sedan lyssnade hon på det hon läst in och kunde förstå innehållet. Vilken lättnad det var när hon fick talböcker i gymnasiet. Jag vet inte hur många gånger hon tackat mig för att jag skickade henne på dyslexiutredning. I dag är den flickan student på universitetet och läser statsvetenskap, berättar Maria.

Föredrar att läsa i sina mobiltelefoner

Peter Frövik är skolbibliotekarie på Hässelby Villastads skola, norr om Stockholm. Där ser Peter bland annat till att elever som har behov av talböcker får tillgång till egen nedladdning via Legimus.

Hur går det till om en elev behöver talböcker?

– Jag skickar ett mejl till föräldern eller annan vårdnadshavare där jag berättar att jag fått veta att ditt barn har svårt att ta till sig skriven text och därför har rätt att ladda ner böcker från Legimus. Sedan träffar jag barnet och vårdnadshavaren en halvtimme och förklarar hur det fungerar. Vi skapar inloggning och testar att hämta en bok. Jag berättar att det finns talböcker där man kan lyssna, läsa och följa med i texten samtidigt. Eller så kanske eleven vill låna pappersboken och följa med. Det är en smaksak.

De flesta av de elever som får låna talböcker föredrar att läsa i sina mobiltelefoner.

– De senaste två åren har jag bara träffat en enda elev som har lässvårigheter och som inte har en smartphone. Det är i den man vill komma åt talboken. Det är jätteenkelt och eleverna kan sina telefoner.

Vad säger eleverna som får talböcker?

– De flesta som får rätt att ladda ner talböcker känner att ”jag gillar inte att läsa”. Och det är inte så konstigt. Du vet inte om det, men du har fått kämpa mycket hårdare än andra och därmed inte haft samma förutsättningar att komma in i läsningen. Nu får du läsa med öronen och får lika lätt som alla andra.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)