Svenska Daisykonsortiet

Svenska Daisykonsortiet är en sammanslutning som deltar i arbetet att utveckla Daisyformatet som internationell standard. SDK sprider kunskap om tillgängliga medier och om Daisy vad gäller produktion, distribution och användande.

Verksamhet

SDK är medlem i det internationella DAISY Consortium, som leder den världsomspännande utvecklingen av Daisyformatet. Arbetet i DAISY Consortium fokuserar på att integrera Daisyformatet med övrig teknisk utveckling i samhället samt hitta strategier för produktion och distribution. Målet är att skapa tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning för läsning av tryckt material över hela världen.
Till Svenska Daisykonsortiets webbplats (öppnas i nytt fönster)

Svenska Daisykonsortiet ska:

  • verka för att sprida information om Daisyformatet vad gäller produktion, distribution och användande
  • påverka det internationella arbetet som bedrivs inom DAISY Consortium
  • vara ett attraktivt konsortium för medlemmarna
  • verka för att värva nya medlemmar

Svenska Daisykonsortiet bildades 2003 består idag av 45 medlemsorganisationer runt om i landet. Ordförande i SDK är Elin Nord (från Göteborgs universitetsbibliotek).

Daisy

Daisy står för Digitalt anpassat informationssystem och är en öppen, internationellt etablerad standard. Daisy strukturerar ljud, text och bild på ett sätt som gör det enklare att söka i texten. Daisy bygger på XML och SMIL, två standarder för elektronisk publicering som är framtagna av World Wide Web-konsortiet. Initiativet till att ta fram Daisyformatet togs av Talboks- och punktskriftsbiblioteket (nuvarande Myndigheten för tillgängliga medier, MTM) 1998.

Utbildning

Svenska Daisykonsortiet utbildar medlemmar i Daisyteknik kostnadsfritt. Håll utkik i SDK:s kalendarium efter aktuella utbildningstillfällen! Intresseanmälan görs via e-post till jens.chreisti@mtm.se, skriv ”Utbildning SDK” i ämnesraden.

Internationellt

Internationella DAISY Consortium består av blindbibliotek och institutioner runt om i världen, som gemensamt arbetar för en världsomspännande övergång från analoga till digitala talböcker och ett framtida globalt bibliotek.

DAISY Consortiums uppdrag är att utveckla en internationell standard och strategier för tillämpning av produktion, distribution och användande av digitala talböcker. Målet är att utveckla och bibehålla en gemensam standard så att olika länder kan köpa och låna talböcker av varandra. Man vill också skapa förutsättningar för en världsmarknad för talboksspelare.

Svenska Daisykonsortiets viktigaste uppgift som medlem i DAISY Consortium är att sprida kunskap om tillgängliga medier och inkluderande publicering i Sverige.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)