En man sitter på ett café med en läsplatta i händerna och läser en taltidning. Han bär svarta glasägen och en grå skjorta med en grå tröja under. På huvudet har han ett par lila hörlurar som är kopplade till en läsplattan.
Foto: Elliot Elliot

En modernare taltidningstjänst ska locka fler läsare

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) föreslår en rad förändringar som syftar till att göra taltidningen mer relevant för fler läsare. Dessutom ges förslag för att öka den allmänna tillgängligheten till information och nyheter i samhället, så att fler kan ta del av innehållet från dessa källor direkt och på sikt minska behovet av en särlösning som taltidningen.

Idag får cirka 3 700 prenumeranter sin dagstidning som taltidning istället för som papperstidning i brevlådan. Möjligheten att kunna få sin dagstidning som taltidning är viktig för att fler ska kunna ta del av nyhetsflödet och den allmänna samhällsdebatten. Regeringen gav i somras Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) i uppdrag att se över taltidningsverksamheten och nu presenterar MTM en rad förslag för att bättre anpassa taltidningen till läsarnas behov.

– För att alla ska ha samma möjligheter att läsa nyheter behöver taltidningen fånga upp nya läsarmönster. Med de förslag vi nu presenterar får vi en tjänst som både fungerar bra för de läsvanor som majoriteten av nuvarande läsare har, och för den som vill ta del av nyheter från digitala publikationer och inte enbart från en enskild dagstidning, säger Daniel Frelén, verksamhetsutvecklare på MTM som har drivit arbetet med översynen.

MTM föreslår förändringar i det regelverk som styr urvalet av publikationer som kan ingå i tjänsten. Det skulle öppna upp för fler publikationer och fler olika typer av källor än vad som är möjligt idag. Förslagen innebär också en möjlighet för fler läsare att ta del av region- och kommuntaltidningar via taltidningstjänsten än tidigare, vilket är något som både läsare och region- och kommuntaltidningar själva har efterfrågat.

­– Möjligheten att ta till sig nyhetsinnehåll på fler sätt – exempelvis som tal, som text eller i rörlig bild – gynnar alla i samhället, inte bara dem som är beroende särskilda format. Det gör det möjligt för fler att följa med i nyhetsrapporteringen och ta del av fler perspektiv, vilket inte bara är positivt för individen, utan också för samhället i stort, säger Daniel Frelén.

Läs hela pressmeddelandet här
En taltidning i takt med tiden - läs rapporten med 18 förslag för likvärdig nyhetsläsning


Publicerad: 2021-03-11
Sidansvarig: Henrik Assarsson

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)