En äldre kvinna sitter på ett bibliotek och lyssnar på en taltidning och tittar ut över landskapet.
Foto: Apelöga

Regeringsuppdrag till MTM: Hur kan taltidningsverksamheten omfatta fler och nya former av nyhetsmedier?

Regeringen har gett Myndigheten för tillgängliga medier, MTM i uppdrag att göra en översyn av taltidningsverksamheten. Målet är att kunna tillgängliggöra fler allmänna nyhetsmedier, inklusive medier i nya och kommande former.

Taltidningar fyller en viktig funktion i att bidra till målen om ett samhälle som kännetecknas av jämlikhet och delaktighet. Taltidningsverksamheten fungerar idag bra, men regeringen bedömer att regleringen kring verksamheten gör den är begränsad i sin omfattning på ett sätt som inte är i linje med medieutvecklingen i övrigt. Till exempel omfattas inte redaktionellt material som publicerats på annat sätt än i formen av en dagstidning.

En viktig del i MTM:s uppdrag blir att se hur verksamheten kan breddas för att inkludera fler innehålls- och spridningsformer för nyheter och samhällsinformation. MTM ska också titta på möjligheten att använda taltidningsanslaget för utvecklingsprojekt och tillgängliggörande av fler nyhetsmedier, till exempel region- och kommuntaltidningar.

Pressmeddelande - Läs hela texten här


Publicerad: 2020-07-01
Sidansvarig: Henrik Assarsson

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)