Bilden visar moderatorn Johanna Koljonen och MTM:s Maria Ohlsson under Include!-konferensen i varsin stol..
Moderatorn Johanna Koljonen och MTM:s Maria Ohlsson under Include!-konferensen.

Tillgänglig bokutgivning i fokus när bokbranschen samlades digitalt

Äntligen blev det så dags för Include!-konferensen, som ursprungligen skulle gått av stapeln i Malmö i mars, men som nu istället blev en digital konferens den 11 november. Runt 130 deltagare, merparten från bok- och förlagsbranschen i de nordiska länderna, anslöt för att ta del av inspiration och kunskap från internationella och nordiska experter och talare inom tillgänglighetsfrågor.

Målet med konferensen har varit att underlätta för branschen att påbörja omställningen till bokutgivning som är tillgänglig för fler, i linje med det europeiska tillgänglighetsdirektivet som kommer att införlivas i nationell lagstiftning de kommande åren.

Efter att moderator Johanna Koljonen och MTM:s generaldirektör Magnus Larsson hälsat välkommen pratade Cristina Mussinelli från italienska Fondazione LIA om hur branschen bör förbereda sig för de kommande kraven i det europeiska tillgänglighetsdirektivet. Hennes budskap till var ”Börja nu. Be om hjälp från de experter som finns och ni kommer att märka att resan inte är så komplicerad som den kanske verkar.”

Samma budskap upprepades också av Hampus Sethfors, på svenska Axess Lab, i samtal med användbarhetsexpert Molly Watt, med tillägget att ta det stegvis och inte satsa på en stor omställning i ett enda slag. “No one understands inclusion like the one who has been excluded” (översatt: ”Ingen förstår vad det innebär att bli inkluderad som den som blivit exkluderad”) slog Molly fast och delade med sig av sina egna erfarenheter som dövblind och av de hjälpmedel hon använder i sin vardag. Hon poängterade att behov och utmaningar ser mycket olika ut från individ till individ och att de lösningar som presenteras måste ge utrymme för att var och en ska kunna anpassa dem efter sina egna förutsättningar och önskemål.

”Våga prova, och prova om och om igen”, menade Neil Mackin på Amazon Web Services, som berättade om hur Amazon Web Services arbetar med maskininlärning och AI som en transformerande kraft för att öka tillgänglighet. Utvecklingen går snabbt framåt och det som kanske inte fungerar tillräckligt bra nu kan ha tagit stora kliv om bara ett år.

På inspirationsfronten fick vi lyssna till ett samtal mellan Daniel Saidi, Bookbeat, och Per Andreas Alnes på norska Bokbasen, som förutom sin passion för tillgänglighetsfrågor delade med sig av företagens respektive tillgänglighetsresor. Richard Orme från DAISY Consortium tog med deltagarna på en inspirerande resa bland tillgänglighetsinitiativ världen över, med exempel från bland annat USA, Storbritannien, Kenya, Brasilien och Nederländerna. Ytterligare inspiration kom från Luc Audrain på Hachette Livre, som berättade om det tillgänglighetsarbete som pågått på den franska förlagsjätten i närmare 20 års tid.

Även tillgänglighet i ljudböcker behandlades under dagen, när Wendy Reid från Rakuten Kobo pratade om bland annat rekommendationen W3C.

Dagen avslutades av Hugo Setzer från International Publishers’ Association, som berörde en rad olika perspektiv som alla talar för förflyttningen mot mer tillgängliga format. Med 253 miljoner personer med någon form av synnedsättning världen över, som har tillgång till bara tio procent av utbudet, finns definitivt en ny marknad att nå. Inte desto mindre viktigt är förväntningarna från dagens konsumenter som i högre grad värdesätter varumärken som gör etiska ställningstaganden och inkluderar fler.

Aktiviteten i konferenschatten var hög under dagen, många spännande frågor kom in till talarna och deltagarna hjälpte också varandra med svar på frågor.

Arrangören för konferensen, nätverket NIPI (Nordic Inclusive Publishing Initiative), är grundat av MTM tillsammans med motsvarande myndigheter i Danmark, Norge, Island och Finland. Nästa steg för nätverket blir att ta frågorna vidare och fortsätta arbeta för ökad kunskap kring tillgänglighet inom bok- och förlagsbranschen för att stötta övergången till tillgänglig bokutgivning.

Material från konferensen kommer så småningom att bli tillgängligt via NIPI:s webbplats


Publicerad: 2020-11-11
Sidansvarig: Henrik Assarsson

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)