Kommentarer i talbok

Vi har blivit uppmärksammade på att egna kommentarer lämnats i en talbok på Legimus, av en inläsare anställd hos en av våra leverantörer. Boken är inläst 2018. Vi ser mycket allvarligt på detta och har omedelbart plockat bort den aktuella boken från Legimus.

Vi vill understryka att det inte är tillåtet att uttrycka egna åsikter vid en inläsning. Den kommentarsfunktion som finns ska endast användas för bildbeskrivningar eller för att rätta tryckfel.

En liknande händelse uppmärksammades 2019 och i samband med den gjordes en omfattande granskning. Kommentarerna som nu uppmärksammats borde ha fångats upp i samband med den. Tyvärr skedde inte det och vi beklagar detta.

Precis som att det kan förekomma tryckfel i tryckta böcker så förekommer det ibland uttalsfel i talböcker, men fel som påverkar innehållet i boken eller möjligheten att ta till sig innehållet får inte förekomma. Det som nyligen framkommit är något vi tar på mycket stort allvar.

För att säkerställa att du som läsare har tillgång till ett stort utbud i Legimus så behöver vi ha ett nära och bra samarbete med våra leverantörer kring kvalitetsgranskningen, där leverantören korrekturläser och åtgärdar fel innan de levererar boken till oss. Vi gör sedan en leveranskontroll som är av mer teknisk karaktär. När otillåtna kommentarer upptäcktes 2019 vidtog vi en rad ytterligare åtgärder för att fånga upp eventuella fel innan boken når dig som läsare, bland annat:

  • Vi gör en systematisk granskning för att säkerställa att de fel som leverantören hittat i sin korrekturläsning blivit åtgärdade.
  • Vi har skärpt rutinerna för den fördjupade leveranskontroll som vi gör av 10 % av titlarna, vilket motsvarar ca 350 böcker per år.
  • Vi har i avtal och riktlinjer förtydligat till våra leverantörer hur korrektur ska rapporteras och hur möjligheten att lämna kommentarer under inläsningen får användas.

Vi följer upp det som nu framkommit med alla våra leverantörer för att säkerställa att alla rutiner följs och för att se om det är något ytterligare vi kan göra för att säkra kvaliteten.

Även om det är våra leverantörer som utför korrektur och rättning så är det givetvis vårt ansvar att säkerställa en bra kvalitet på de talböcker som finns i Legimus.


Publicerad: 2021-02-19
Uppdaterad: 2021-02-22
Sidansvarig: Henrik Assarsson

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)