Ny vägledning kring tillgänglig samhällsinformation

Alla har rätt att ta del av information om det som händer i samhället. Vid kriser är det särskilt viktigt att myndigheterna faktiskt når alla. Därför har MTM tillsammans med MSB tagit fram en vägledning för dig som behöver nå ut med samhällsinformation.

 

I Sverige arbetar flera myndigheter med att sprida samhällsinformation som angår hela befolkningen. Därför har vi tagit fram en vägledning som ska stötta kommunikatörer i arbetet med att nå ut.

Vägledningen utgår från vad forskningen säger om tillgänglig kris- och samhällsinformation. Vi hoppas att den kommer fungera som introduktion eller fortbildning för dig som är intresserad av tillgänglighetsfrågor och kris- och samhällsinformation.

Vägledningen är skriven av Vetenskap & Allmänhet på uppdrag av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Här hittar du vägledningen i sin helhet: Vägledning tillgänglig samhällsinformation

Här hittar du den kunskapsöversikt kring tillgänglig samhällsinformation som vägledningen huvudsakligen bygger på: Inkluderande kris- och samhällsinformation (mtm.se)

Torsdag 9 mars kl 9:00 - 11:00 anordnar MTM och MSB en konferens utifrån vägledningen som du kan ta del av via mtm.screen9.tv.

Om du vill få en länk till sändningen skickad till dig kan du anmäla dig till konferensen här: Nå fler med livsviktig information - anmäl dig till kostnadsfri konferens. (ungpd.com)

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)