MTM deltar i initiativ för ökad forskning om syntolkning och tillgänglig kommunikation

Forskningsinitiativet Syntolkning för kommunikation och social inkludering leds av Lunds universitet. Målet är att skapa en mötesplats där forskare, syntolkar, utbildare och användare samverkar kring forskning och utveckling av syntolkning, bildbeskrivning och tillgänglig kommunikation. Förutom MTM deltar också flera andra myndigheter och intresseorganisationer.

Filmer och bilder blir allt viktigare kommunikationsverktyg. Därmed ökar också behoven av syntolkning och bildbeskrivning. Personer med blindhet eller synnedsättning ska ha samma möjlighet att tillgodogöra sig information som en seende person. I initiativet arbetar man därför med olika aktiviteter, bland annat: 

  • Tematiska workshops där vi analyserar syntolkat material 
  • Identifierar kunskapsluckor och behov från forsknings-, utbildnings- och användarperspektiv 
  • Sprider forskningsresultat och bidra till utvecklingsarbete, till exempel genom att föreläsa för syntolkar och utbildare i syntolksutbildningen. 

Forskningsprojekt 

Kopplat till initiativet pågår också forskningsprojekt. Dels om ”Hur den blinda publiken förstår och upplever syntolkning av visuella händelser”. Projektet spänner över tre år och finanserias av FORTE. Dels utifrån Tematiska samverkansinitiativet ADACOM, lett av Jana Holsanova. Projektet har fått nya forskningsmedel från Lunds universitet för ett fyraårigt tvärvetenskapligt samverkansprojekt om syntolkning och tillgänglig information. 

Samverkanpartners 

I initiativet deltar forskare, representanter från myndigheter, utbildningar, intresseorganisationer och användare.

  • Humanistiska och teologiska fakulteterna, Samhällsvetenskapliga fakulteten och Medicinska fakulteten vid Lunds universitet 
  • Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) 
  • Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) 
  • Syntolksutbildning (Fellingsbro folkhögskola, Region Örebro) 
  • Synskadades riksförbund (SRF) 
  • Unga med synnedsättning (US) 

Läs mer om initiativiet på lu.se (öppnas i nytt fönster).


Publicerad: 2021-10-15

Sidansvarig: Martin Strandberg 

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)