Synpunkter på röster och uppläsningsstilar i skön- och högskolelitteratur

MTM har genomfört två undersökningar för att ta reda på vilka egenskaper man tycker är viktiga i bokuppläsning. Undersökningarna ger oss viktig information om vilken typ av röster och uppläsningsstilar användarna tycker är bra eller dåliga.

Vi har undersökt både skönlitteratur och högskolelitteratur och frågat om både mänskliga röster och talsyntes. Resultaten kan användas till exempel när man ska välja hur en talsyntesröst som läser upp en viss typ av text ska vara, och hjälper oss också att prioritera vad som är viktigast att förbättra i våra uppläsningar av böcker.

Den första rapporten, Webbenkät om att lyssna på uppläst text, redovisar svar från en enkät som handlade om hur det är att lyssna på uppläst text, både skönlitteratur och högskolelitteratur, och både med mänskliga röster och talsyntesröster.

Den andra rapporten, Lyssnings test om uppläst text, presenterar ett lyssningstest som genomfördes, där respondenterna fick lyssna på både mänskliga röster och talsyntesröster och bedöma hur väl rösterna fungerade i en studiesituation, samt motivera varför de skulle fungera bra eller dåligt.

Rapporterna är delvis ett resultat från ett samarbetsprojekt mellan MTM och KTH, finansierat av Vinnova (2018-02427).
Subjektiva intryck av lyssningströtthet hos personer som studerar med hjälp av syntetiskt tal - läs mer här


Publicerad: 2020-09-04
Sidansvarig: Henrik Assarsson

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)