Kris- och samhällsinformation måste bli tillgänglig för fler

Svårt att hitta information i rätt format eller att hitta information som går att förstå. Det är några exempel på svårigheter som personer med funktionsnedsättning upplever under den pågående pandemin. Det framgår av en rapport framtagen av Begripsam som intervjuat personer med olika typer av funktionsnedsättning som påverkar möjligheten att ta till sig information.

Den pågående pandemin, där vi alla behöver ändra vårt beteende och få information löpande, har verkligen satt ljus på att kris- och samhällsinformation måste vara tillgänglig för alla. Begripsam har på uppdrag av Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) intervjuat personer med olika typer av funktionsnedsättning om deras möjligheter att ta del av information och nyheter kring pandemin. Resultaten har sammanställts i en rapport som pekar på flera olika typer av svårigheter som de aktörer som sprider information och nyheter behöver ta hänsyn till.

– Genom att ta fram den här rapporten vill vi ta reda på vad det är som gör att information inte når fram till alla. Varje myndighet har ett eget ansvar att se till att informationen de sprider är tillgänglig. Det är också glädjande att se att många aktörer har blivit bättre på detta under krisens gång, även om det finns mer kvar att göra, säger Daniel Frelén, verksamhetsutvecklare på MTM.

Begriplig information och information i rätt format

Enligt rapporten är det svårast att ta del av information för personer som är beroende av att informationen bearbetas för att den ska bli begriplig, eller av att den produceras på ett särskilt sätt. Det kan handla om att bearbeta texterna i en lättläst version för den som har svårt att förstå den ordinarie informationen eller att se till att en webbplats går att läsa och navigera på med en skärmläsare för den som har en synnedsättning.

Men det kan också vara så att information faktiskt finns bearbetad och presenterad i rätt format, men att mottagarna inte vet hur de ska hitta den eller inte blir uppmärksammade på att den finns.

– Vissa personer har svårt att ta egna initiativ för att aktivt söka upp information. Den som kan tillgodogöra sig nyheterna i mediernas nyhetsappar har redan fungerande rutiner för att ta del av flödet, och får till exempel pushnotiser som flaggar för nytt innehåll. Men de informationskanaler som publicerar anpassat material saknar ofta pushnotiser eller andra sätt att aktivt distribuera ut informationen, säger Daniel Frelén.

MTM har ett kompletterande uppdrag

Svenska myndigheter har ett eget ansvar att se till att informationen man ger ut är tillgänglig. MTM har ett uppdrag att komplettera med information i sådana format som myndigheterna inte har möjlighet att producera själva, till exempel i punktskrift. Under pandemin har MTM bland annat sett till att information från krisinformation.se, som samlar bekräftad information från svenska myndigheter, skickats ut på punktskrift till de egna punktskriftslåntagarna. Men att samla ihop information för att sedan producera den i särskilda format skapar en fördröjning innan informationen når mottagaren, vilket tas upp som ett problem i rapporten.

– Det är inte alls bra och vi tittar nu på hur vi kan snabba upp processen för punktskrift. Men det är också viktigt att information blir tillgänglig för så många som möjligt redan från början, direkt från källan, säger Daniel Frelén.

På Begripsams webbsida hittar du en sammanfattning av rapporten i form av en film, på lättläst svenska och på teckenspråk.
Till Begripsams webbsida om rapporten "Undersökning om samhällsinformation under coronapandemin" (öppnas i nytt fönster)

Här hittar du rapporten i PDF-format och tillgängligt HTML-format på MTM:s webbsida


Publicerad: 2021-03-12
Uppdaterad: 2021-04-21
Sidansvarig: Henrik Assarsson

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)