Tillgängliga e-böcker fokus för seminarium på Bokmässan 2024

Nästa år, 2025, träder en ny lag i kraft som ställer krav på att e-böcker och läsprogram ska vara tillgängliga. Den nya lagen är ett stort steg mot ett samhälle som är mer inkluderande och en efterlängtad milstolpe för många läsare. I höst lyfter MTM upp frågor om lagen på ett seminarium på Bokmässan i Göteborg.

Många svenska förlag arbetar för att ställa om sitt arbete med e-böcker utifrån nya lagkrav. Den svenska lagen utgår från ett EU-direktiv som kommer att göra fler produkter och tjänster mer tillgängliga på hela den europeiska marknaden. MTM har i uppdrag att främja och vägleda gällande lagen. MTM är också ansvarig myndighet för tillsyn av e-böcker och programvara. 

Det förändrade utbudet av tillgängliga e-böcker på marknaden innebär att MTM också ser över sin egen produktion av tillgängliga litteratur. Samtidigt behöver MTM utvärdera den svenska talboksmodellen som funnits i över 40 år. I det arbetet kommer MTM samla in information och erfarenheter från biblioteken och andra berörda parter. Det här arbetet är ett av MTM:s fyra strategiska målområden 2024-2026.

Hur ska MTM bäst komplettera den kommersiella marknaden när fler titlar kommer att göras i tillgängliga format? Och hur säkerställer vi att alla läsare får tillgång till litteratur och information utifrån bibliotekens demokratiska uppdrag? Det här är centrala frågor för MTM som myndigheten kommer att arbeta med parallellt med att MTM följer utvecklingen av tillgängliga e-böcker och lästjänster. 

MTM har länge varit ett centrum för tillgänglig läsning i Sverige, genom det digitala biblioteket Legimus. I framtiden kommer det finnas ännu fler tillgängliga digitala böcker på olika ställen, vilket innebär många nya möjligheter. Vissa läsare kommer kunna och vilja läsa i andra appar och tjänster än i Legimus, men många läsare kommer fortsatt behöva anpassningar som MTM tillhandahåller. Det kommer alltid finnas läsare som behöver mer anpassningar av texten än vad lagen kräver. Att möta de behoven är att efterleva både svensk och internationell rätt gällande allas möjligheter att läsa på sina villkor.

I ett seminarium på Bokmässan torsdag 26 september 2024 talar MTM:s generaldirektör Magnus Larsson med Svenska Förläggareföreningens vd Mikaela Zabrodsky och Kungliga bibliotekets riksbibliotekarie Karin Grönvall i ett samtal lett av journalisten Thord Eriksson om framtidsfrågor gällande tillgängliga e-böcker. 

Mer information om MTM:s närvaro på Bokmässan kommer inom kort.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)