En pojke sitter i en hylla i ett bibliotek, omgiven av böcker och lyssnar på något i hörlurar samtidigt som han tittar på en skärm.
Med studiedagen vill MTM lyfta att det finns många sätt att komma in i läsningen, och att samarbetet mellan särskola och bibliotekarier behöver stärkas.

Studiedag ska inspirera fler i skolan att lyfta läsningen

Att kunna läsa är avgörande för att en elev ska lyckas i skolan. Men en ny rapport från Skolinspektionen visar att de granskade skolorna måste arbeta mer med läsfrämjande. Det handlar både om att alla elever ska bli uppmuntrade att läsa, oavsett vilken skola de går i, och att eleverna behöver stöttas i att fortsätta läsa även i högre klasser.

1 november 2022 arrangerar MTM studiedagen Läsglädje för alla – oavsett förutsättningar som görs i hybridformat. Bland talarna finns fyra skolbibliotekarier som berättar om hur de arbetar med läsfrämjande men också forskaren Elisa Tattersall Wallin som talar om nya sätt att läsa.

I dagsläget har nästan 300 personer anmält sig för att ta del av studiedagen, digitalt eller på plats i Malmö. Emma Kindblom är skolbibliotekarie på MTM och den som satt ihop programmet för dagen.

– Den här dagen förmedlar olika sätt att ta till sig läsning. Läsningen gör oss delaktiga i samhället och utvecklar oss som människor, därför är det så viktigt att alla kan ta del av litteratur, säger hon.

– Den här studiedagen lyfter också upp hur viktigt det är att elever som går i särskolan, eller i anpassad skolgång, får stöd i läsningen. Där är det jätteviktigt att stärka samarbetet mellan bibliotekarier och skolpersonal.

Vad hoppas du att de som tar del av studiedagen får med sig?

– Att det går att hitta olika vägar till läsning och att vi som arbetar med unga kan stötta dem att bli läsande individer. Läsning är minst lika mycket bildning som utbildning, säger Emma Kindblom.

Skolinspektionens rapport visar att mycket av arbetet med läsfrämjande hamnar på enskilda lärare, är det rimligt tycker du?

– Nej, arbetet med läsfrämjande är en fråga för alla som arbetar i skolan, från rektor till fritidspedagog. Det är dessutom jätteviktigt att lyfta att många elever fortfarande inte har tillgång till ett skolbibliotek, vilket riskerar att leda till att många elever inte får tillgång till något bibliotek alls.

Hela programmet och länk till anmälan: Studiedag i hybridform - Läsglädje för alla oavsett förutsättningar (mtm.se)

MTM kommer skicka ut länken till sändningen till alla anmälda, fysiskt eller digitalt, ett par dagar före studiedagen. Sändningen kommer att äga rum via: Screen9 Videosite.

Studiedagen arrangeras i samarbete med forskargruppen CHILLL vid Linnéuniversitetet.

Arbetar du i skolan och söker Lektioner eller handledningar? Besöka gärna: Lektioner och handledningar (mtm.se)

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)