Bild på taltidningsspelare
FOTO: Apelöga

Många nöjda med sin taltidning

Lokalnyheterna är det som lockar mest i tidningen medan börssidorna och sportens resultattabeller är minst intressanta. Det visar Myndigheten för tillgängliga mediers nya läsarundersökning där 400 taltidningsläsare har fått svara på frågor om sina läsvanor och läsupplevelse av taltidningen.

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM har tidigare genomfört undersökningar som främst har fokuserat på hur taltidningsläsarna upplever tekniken. Den senaste undersökningen är unik då syftet var att ta reda på mer om taltidningsläsarnas läsvanor eftersom hela läsupplevelsen är intressant. Resultatet från undersökningen ska ligga till grund för framtida utveckling av taltidningen.

91 % läser tidningen varje dag

Bild på Amanda Idberg Vi ville ta reda på vad prenumeranterna läser och hur de läser, säger Amanda Idberg som är produktansvarig för taltidningar på MTM och som har beställt undersökningen. Det var viktigt för oss att fokusera på själva tidningen och innehållet, vad man tycker om och vad man saknar.

Undersökningen visar också att 91% läser taltidningen varje dag eller flera dagar i veckan. Läsarna har generellt positiva omdömen om såväl innehåll som enkelhet och tydlighet.

Enkelt att lyssna på tidningen

En del av undersökningen handlade om tekniken och utrustningen och 78 % har svarat positivt på påståendet att ”det är enkelt att lyssna på tidningen och utrustningen är bra”.

Något som respondenterna är mindre nöjda med är att möjligheten att enkelt bläddra i tidningen.

Det är intressant för oss att få vetskap om att läsarna tycker att bläddringsfunktionen är svår, säger Amanda Idberg. Vi behöver bli tydligare med hur bläddringsfunktionen fungerar och aktivt informera taltidningsläsarna om det.

Fler ska kunna ta del av nyheter

Under de senaste åren har flera viktiga steg tagits för att utveckla dagstidningen som taltidning. Idag kan läsarna ta del av hela sin dagstidning, tidigare var det bara ett urval av artiklarna som lästes in. På så sätt kan taltidningsläsarna själva välja vad de vill läsa, och vad de inte vill läsa. Teknikutvecklingen har också lett till att läsarna får tidningen direkt på morgonen, samtidigt som papperstidningen kommer ut.

Tidningsläsningen minskar i samhället samtidigt som läsförmågan minskar. Med dagstidningar som taltidning vill MTM bidra till att fler kan ta del av nyheter på ett sätt som passar dem.

Ta del av hela undersökningen (öppnas i nytt fönster)

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)