Undersökning om engelsk talsyntes

Under våren har MTM genomfört en användarundersökning för att ta reda på vad låntagarna tycker om att lyssna på engelsk skönlitteratur med talsyntes. Undersökningen gick till så att respondenterna fick lyssna i cirka 8 minuter på ett stycke ur en bok, och sedan svara på frågor om rösten och uppläsningen.

Omkring 43 procent tycker att talsyntesen är bra, 36 procent är neutrala och 18 procent tycker att den är dålig, 3 procent svarade vet ej.  Nästan hälften kan tänka sig att lyssna på en hel bok.  Ungefär hälften tror att läsupplevelsen kan bli densamma som med en bok uppläst med mänsklig röst. En majoritet skulle dock välja att en bok blev producerad med syntetiskt tal, än inte alls. De personer som redan lyssnar på mycket talböcker är mer positiva och kan i högre utsträckning tänka sig talsyntes.

Det som respondenterna upplever positivt är att rösten är trevlig och lätt att förstå. Det som de är mindre nöjda med är att dialogen inte alltid läses rätt och att läsningen flyter dåligt. De flesta är överens om att talsyntes lämpar sig bäst för facklitteratur.

Rapport engelsk talsyntes

Engelsk talsyntes kvalitativ studie

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)